Styret

 
 
Styreleder
Audun Auby
Tlf: 33 17 38 40

 
 
1. Varamedlem
Idun K. Schjøll

Kontroll- og revisjonskomiteen

Svein Garden
Rycon as
Ryensvingen 11 B, 0612 Oslo
Tlf: 23244520
Fax: 23244530

Inger Skøien
Bydelenes Produksjonstjeneste as, Oslo
Tlf: 23168080
Fax: 23168081
 
 
Nestleder
Nils Stråtveit
 
 
2. Varamedlem
Hanne Islund
 
 
Styremedlem
Jane Midtbø
Send en e-post
 
 

Styremedlem/
Økonomiansvarlig
Mona Fredriksen
Tlf: 92 43 28 33