Innmelding i LAFY


*
*
*
*
*
*

Pris på medlemskap
Enkeltmedlemmer kr. 500,-
Kommunale virksomheter kr. 3 500,-
AS/VTA bedrifter kr. 7 500,-