Påmelding

Elektronisk påmelding Høstkonferansen 2019
Pris
Konferanseavgift medlemmer
kr 1100,-
Konferanseavgift IKKE
-medlemmer
kr 2200,-
Full pakke medlemmer
kr 4600,-
Dagpakke inkl. lunsj
kr 780,-
Middag
Kr 850,- inkl to drikkeenheter
Tilslutningsdøgn 2. til 3. april
Kr 1200,-

Siste frist for påmelding 1. september 2019
Konferansen holdes på Comfort Hotell Union Brygge
Grønland 64
3045 Drammen
*
*
*
*