Konferanser

LAFY arrangerer 2 konferanser pr år, vår og høst.
Konferansene har fokus på å dele erfaringer, utveksle ideer og det å kunne oppnå mestring.
Konferansene er tilrettelagt både for deltakere og ordinært ansatte i vekstbedrifter.
Vårkonferansen avholdes på Quality Airport hotell Gardermoen 3. og 4. april 2019.
Fokuset vil bli kompetanseheving for ordinært ansatte samtidig som det avholdes årsmøte for organisasjonen.
Program og påmelding kommer senere.