Elektronisk påmelding Høstkonferansen 2018
Pris
Konferanseavgift
kr 1100,-
Konferanseavgift IKKE
-medlemmer
kr 2200,-
Full pakke medlemmer
kr 4800,-
Dagpakke
kr 750,- pr dag
Middag
Kr 850,- inkl to drikkeenheter
Tilslutningsdøgn Kr 1120,-

Siste frist for påmelding 26.9.2018
*
*
*
*