Medlemsskap i LAFY

Medlemsskapet kan tegnes av alle som gir eller er aktivt engasjert i arbeid til yrkeshemmede, uansett om de er tilknyttet fylkeskommunen, kommunen, arbeidskraftsmyndighetene, private bedrifter eller andre typer organisering.

Kontingenten:

1. Virksomheter med bare kommunale tilskudd - kr. 3000,- pr. år.

2. Virksomheter med maksimum 10 plasser - kr. 3000,- pr. år.

3. Øvrige virksomheter - kr. 7500,- pr. år.

4. Enkeltmedlemmer - kr. 3000,- pr. år.