Om oss

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY) er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som gir, eller er aktivt engasjert i arbeidstilbud til yrkeshemmede. Organisasjonen ble etablert 31.12.1980. Medlemsmassen består av 70 virksomheter som spenner fra kommunale arbeidssentra og dagtilbud, til tiltak for yrkeshemmede i bedrifter som tilbyr ulik arbeidstrening på oppdrag fra NAV. LAFY skal være en pådriver overfor premissleverandører. Organisasjonen arrangerer regionale og landsdekkende kurs og konferanser.

Medlemsbladet Landsråd-Nytt utgis 3 ganger i året.