NYTTIG INFORMASJON

Sidene oppdateres jevnlig, men det kan allikevel hende du finner noen utgåtte dokumenter her.

Siste nytt fra NAV til tiltaksarrangører av AB, VTA, APS og AMB 1, 2 og 3:

Kravspesifikasjoner for Arbeid med bistand (AB)

Avtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - NAV

Samarbeidsavtale for VTA i ordinær virksomhet - NAV

Kvalifisering og tilrettelagt arbeid i AMB - NAV


Fastsetting av uføregrad og reduksjon av uføretrygd mot arbeidsinntekt:

Sammendrag fra Regjeringen.no


VTA (tidl. ASVO) - Varig tilrettelagt arbeid:

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Utfyllende regler til forskrift om arbeidsrettede tiltak

Avtale om medfinansiering - NAV

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - NAV


AB - Arbeid med bistand:

Attføringsbedriftenes bransjestandard for arbeid med bistand


APS (tidl. AFT) - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet:

Attføringsbedriftenes bransjestandard for arbeidspraksis i skjermet virksomhet


AMB - Arbeidsmarkedsbedrifter:

Attføringsbedriftenes bransjestandard for tilrettelagt arbeid i AMB