Elektronisk påmelding Brukerkonferanse, Vår 2018
Pris
Konferanseavgift
kr 1100,-
Konferanseavgift IKKE-medlemmer
kr 2200,-
Full pakke medlemmer
kr 5100,-
Helpensjon
kr 3450,-
Dagpakke
kr 750,- pr dag
Middag
Kr 1200,-
Tilslutningsdøgn Kr 1200,-
*
*
*
*